Prof. Fangli Qiao

Prof. Fangli Qiao

Director of UNESCO/IOC-RTRC-ODC center
Deputy Director General of First Institute of Oceanography, MNR, China
Tel/Fax: +86-532-8896 5544
E-mail: qiaofl@fio.org.cn

Dr. Xunqiang Yin

Dr. Xunqiang Yin

Deputy Director of UNESCO/IOC-RTRC-ODC center
First Institute of Oceanography, MNR, China
No 6 Xianxialing Rd, Qingdao, China
Tel/Fax: +86-532-8896 7415
E-mail: yinxq@fio.org.cn

Yan Wang

Yan Wang

Secretary of UNESCO/IOC-RTRC-ODC center
First Institute of Oceanography, MNR, China
Tel/Fax: +86-532-8896 7415
E-mail: odc_center@fio.org.cn

Jiayi Guo

Jiayi Guo

Secretary of UNESCO/IOC-RTRC-ODC center
First Institute of Oceanography, MNR, China
Tel: +86-532-8896 7415
E-mail: odc_center@fio.org.cn