Dr. Xunqiang Yin

 admin     |      2014-11-16 14:52

Deputy Director of UNESCO/IOC-RTRC-ODC center
First Institute of Oceanography, MNR, China
No 6 Xianxialing Rd, Qingdao, China
Tel/Fax: +86-532-8896 7415
E-mail: yinxq@fio.org.cn


Curriculum Vitae